Pencil Shavings Photo

טיפים לשנת לימודית מוצלחת

  1. הציבו מטרות לימודיות ותעסוקתיות - הגדירו מהי מטרתכם מהלימודים, לאיזה ממוצע אתם רוצים להגיע, בדקו עם עצמכם האם אתם רוצים ללמוד לתואר מתקדם יותר ומהם דרישות הקבלה לתואר זה. חשבו במה אתם רוצים לעסוק בסיום הלימודים ואיך הלימודים יכולים לעזור לכם בהשגת המטרות התעסוקתיות שלכם.

  2. מצאו נושאי עניין בחומר הנלמד וחישבו איך זה יוכל לעזור לכם בעתיד – תהיו סקרנים בלימודים, חשבו מה מעניין בחומר הנלמד, איך החומר הנלמד יכול לעזור לכם בעתיד ותקשרו את החומר הנלמד לתחומים רלוונטיים אחרים בחייכם.

  3. השתמשו ביומן לנהל את עצמכם ואת זמנכם – יומן בין שהוא אלקטרוני או מנייר הוא כלי מצוין לתכנון וניהול עצמי בזמן. השתמשו בו באופן קבוע.

  4. רשמו ביומן שיעורים, משימות, אירועים ושאר ההתחייבות – תחילה רשמו את ההתחייבות הקבועות שלכם כגון שיעורים, עבודה, אירועים וחוגים. לאחר מכן הוסיפו פגישות ואירועים שאינם קבועים.

  5. עדכנו את היומן עם כל קבלת משימה חדשה ותכננו זמן לביצועה – עדכנו את היומן עם קבלת משימה חדשה, רשמו את תאריך היעד ביומן והקצו זמן ביומן לביצוע המשימה.

  6. קבעו זמנים במהלך היום לבדוק את היומן ולעדכנו – רצוי לבדוק את היומן לפחות פעמיים ביום בתחילת היום ובסופו.

  7. קבעו סדרי עדיפויות – תקופת הלימודים היא לעתים תקופה עמוסה, לכן קבעו סדר עדיפות שבו תחליטו מהם הדברים החשובים והדחופים שיש לבצע ומהם הדברים שאפשר לוותר עליהם בתקופות העמוסות.

  8. מצאו את השעות האפקטיביות שלכם וקבעו בהם משימות הדורשות ריכוז ומשאבים רבים – הכירו את עצמכם, מה השעות שאתם מרוכזים ואפקטיביים יותר, בשעות אלו תכננו משימות הדורשות ריכוז ומשאבים רבים יותר. בשעות הפחות אפקטיביות הכניסו פעילות מהנות שאינם דורשת ריכוז.

  9. ארגנו את חומר הלימודים בצורה אפקטיבית – ארגנו את חומר הלימודים לפי נושאים, הכינו תיקיה לכל נושא שבו תתיקו את כל החומר הרלוונטי. תרגילו את עצמכם לתייק ברגע שאתם מקבלים את הניירת ומקסימום באותו יום, השתדלו לא לדחות. סדר וארגון מסייעים מאוד בלמידה.

  10. התחברו לאנשים שיכולים לעזור לכם בלימודים ובארגון – חברים יכולים לעזור במקומות שקשה לכם הן מבחינת לימודים והן מבחינת התארגנות. התחברו לאנשים שאתם יכולים להיעזר בסיכומים שלהם, בלימוד משותף, בהתארגנות ובהתנהלות בלימודים.

שנת לימודים פורייה, מעניינת ומוצלחת!!

מאמרים נוספים:

הצלחה בבחינות

השפעת הפרפקציוניזם על הלמידה

קשב ולמידה

סגנונות למידה

"אפשר להכניס אדם לאוניברסיטה, אבל אי אפשר לגרום לו לחשוב."
פינלי פיטר דיון

לאימון אקדמי להצלחה בלימודים - התקשרו 050-5797672