462.jpg

שלבים בקבלת החלטות מושכלת

נפוליון היל אמר "החלטה - השליטה בדחייה", לדעתו, אנשים מצליחים הם אנשים שמקבלים החלטה בצורה מהירה והם עקביים יותר בביצועה. כאשר יש לנו את ההבנה מה אנחנו רוצים קל לנו לקבל החלטה לעומת החלטות שבהן אין לנו הבנה זו, והן מאתגרות יותר עבורנו.

הקושי לקבל החלטה יכול לנבוע מסיבות שונות, לדוגמה כאשר הנושא לא ממש חשוב לנו או לחלופין כאשר הנושא מאוד חשוב לנו, פחד הן מבחירה לא טובה והן פחד מביצוע ההחלטה ומשינוי. הסביבה היא אחד הגורמים שמשפיעה על האופן שבו אנו מקבלים החלטות, המחשבה איך ההחלטה תתקבל ע"י הסביבה הקרובה לנו, יכולה להשפיע עלינו בקבלת ההחלטה.

הקושי לקבל החלטה נובע לעיתים קרובות מדעות שונות של הסביבה בנושא ההחלטה. הסביבה מספקת את הדעות שלה בעניין שנובעים מהאמונות, פחדים, דפוסי חשיבה ואינטרסים של נותן העצה. סביבה תומכת יכולה לחזק אותנו בקבלת ההחלטה ובביצועה וההפך.

כאשר ישנם יותר מידי אפשרויות בחירה, דבר זה מקשה על קבלת החלטה. אפשרויות מרבות גורמות לתחושת בלבול וחוסר ביטחון בהחלטה שלנו (אולי יש אפשרות טובה יותר). תחושות אלו גורמות לעיתים קרובות להחליט לא להחליט. כאשר מספר האפשרויות מצומצם קל יותר להשוות בין האפשרויות השונות ולהיות שלמים עם ההחלטה.

השפעה נוספת היא בעיתוי קבלת החלטה, יותר קשה לקבל החלטות בסוף היום כאשר אנחנו עייפים ומוטרדים. במחקר שנערכו, נמצא כי יכולת קבלת ההחלטות וטיב ההחלטה, יורדת ככל שאנו עייפים. בנוסף לכך, צריכים  פיזיים נוספים כגון רעב, קור, חום וכד' מקשים עלינו לקבלת החלטה בצורה אפקטיבית. רצוי קודם לספק את הצרכים הפיזיים של הגוף ואחרי שאלו התמלאו להתפנות לקבלת ההחלטה.

שלבים בקבלת החלטות

 1. לשאול את עצמנו מה היא ההחלטה שעומדת על הפרק?

 2. מהם הרווחים שאני מקבל בדחיית ההחלטה? (למשל לא צריך להתמודד עם פחדים, סביבה וכד') האם החלטה תקדם אותי למטרה שלי? ומהם הרווחים שאוכל להפיק היום אילו הייתי מקבל את ההחלטה הזו היום? (שקט נפשי, קידום הנושא וכד')

 3. מהם ההפסדים שאחווה אם אדחה את ההחלטה יתר על מידה?

 4. מה המידע שחיוני לי על מנת לקבל החלטה? אילו פעולות חיוניות לקבלת ההחלטה ומתי אבצע אותן?

 5. מה הם כל האפשריות שקיימות עבור החלטה זו? בשל זה, חשוב לא לסנן אפשרויות ולרשום גם את האפשרויות שאנו בטוחים שלא נבחר בהן (כדי לפתח יצירתיות).

 6. מהם הערכים שהכי חשובים לי בסיטואציה ובתוצאה הסופית של החלטה זו (למשל בבחירת מקצוע – שכר, עניין, קביעות, חברה, סטטוס וכד').

 7. סינון אפשרויות - אלו אפשרויות אינן רלוונטיות עבור החלטה זו ולמה?(האם זה חשש, נראה לא מעשי, קשור לסביבה, נוגד את הערכים והאמונות שלנו).

 8. רווח ומחיר של כל אלטרנטיבה - מה נרוויח אם נבחר את האלטרנטיבה הזאת ומה נפסיד אם נבחר אותה. ומה הרווח וההפסד את לא נבחר באלטרנטיבה הזאת.  

 9. טבלת סיכום - להכין טבלה שבחלק העליון נרשום את הערכים רווח והפסד, בשורות נרשום את האפשרויות הרלוונטיות, נסמן לכל אופציה איזה ערכים מתקיימים ומה הרווח וההפסד בפתרון זה.

 10. התבוננות - להתבונן על הטבלה ולשאול את עצמנו "מה אני באמת רוצה?", "מה אני מאמין שיקדם אותי?", "איזה ערך אני והסביבה יכולים לקבל מהחלטה זו?", "מה אני מרגיש לגבי החלטה זו?", תאתרו את הפחד ותנו לו מענה.

 11. מבחן הזמן - איך אראה את הסיטואציה הזאת בעוד שנה / חמש / עשר שנים?

 12. שיטת החבר - מה הייתי ממליץ לחבר שנמצא באותה סיטואציה? או מה היה ממליץ לי אתה שאני מאמין שיכול לייעץ לי בצורה טובה?

 13. מה היא ההחלטה שאני מוכן לקבל היום? ומהו הצעד הראשון להגשמתה?

מאמרים נוספים:

משמעת עצמית

טכניקות לניהול אנרגיה ומוטיבציה

איך לעורר מוטיבציה

קבלת החלטות

 

"עדיף לקבל החלטה טובה היום, מאשר החלטה מושלמת מחר."

לא ידוע


לאימון אישי - התקשרו 050-5797672