Man Typing on a Laptop

אימון לקריירה ותעסוקה

בעבר הסתפקו רוב האנשים בעבודה שבעזרתה יכלו להתפרנס ולהשיג רווחה כלכלית. בימינו הקריירה מהווה ערוץ להגשמה עצמית, שבעזרתה אנו מחפשים משמעות נוספת לחיינו. הקריירה שלנו גם מספק ביטוי לכישורים הקיימים בנו וגם לפיתוח כישורים חדשים המהווים חלק מהמהות שלנו.
שוק התעסוקה הינו דינאמי ומתפתח: ישנם מקצועות ש"נעלמים" וישנם מקצועות חדשים שנוצרים, מתפתחות טכנולוגיות חדשות  ונדרשות מיומנויות חדשות. אנו נדרשים שתהיה לנו מסוגלות תעסוקתית גבוהה, כדי לשמור על הרלוונטיות שלנו בשוק העבודה. שינויים אלו מגבירים את הצורך שלנו בהכוונה וליווי מקצועי בהשתלבות בשוק העבודה ובפיתוח קריירה.
אימון אישי לקריירה ותעסוקה מיועד לאלה הנמצאים בצומת דרכים מקצועית בחייהם, ומחפשים דרך להתנהל באפקטיביות בשלב הבא בהתפתחותם המקצועית.
יחודו של אימון קריירה ותעסוקה הוא בסיוע בחירת כיוון קריירה, השתלבות מיטבית במקום העבודה, פיתוח מסוגלות תעסוקתית ובניית תכנית ליישום הפוטנציאל התעסוקתי. האימון התעסוקתי מאפשר לכם לזהות את מכלול הכישורים והיכולות שלכם על מנת לבחור ולהתחיל באפקטיביות קריירה חדשה או לבצע הסבה נכונה של קריירה קיימת.

האימון מסייע בנושאים הבאים:

  • מציאת תחום לימודים ו/ או תעסוקה מתאים.

  • כתיבת קורות חיים.

  • הכנה לראיון עבודה.

  • הקניית כלים לחיפוש עבודה.

  • הקניית כלים בהתמודדות בעבודה.

  • יצירת שינוי תעסוקתי והתפתחות בקריירה.

  • אימונים מקוונים - מכל הארץ (דרך הזום - ZOOM). 

  • אימונים פרונטליים נערכים בירושלים.

"אם תבחר בעבודה שאתה אוהב, לא תצטרך לעבוד אפילו יום אחד, כל ימי חייך" קונפוציוס

לאימון לקריירה ותעסוקה התקשרו  050-5797672