ODJGGF0.jpg

קבלת החלטות

לעיתים קרובות, תחילת שנה, יום הולדת ו/או מועדים מיוחדים אחרים, גורמים לנו לקבל החלטות. ישנן החלטות שאנחנו מצליחים להגשים, וישנן החלטות שאנו נוטשים לאחר זמן מסוים, או שמעברים אותן משנה לשנה. אלו החלטות קל לנו לבצע? איזה החלטות מאתגר אותנו? ומה צריך להתרחש כדי שההחלטות שלנו יתבצעו?

כאשר ההחלטה שלנו הופכת לפעולה אוטומטית והרגל, קל לנו לדבוק בה לאורך זמן. ישנן החלטות שמאתגרות אותנו בצורה כזו שמונעות מאיתנו לבצע אותן לאורך זמן. בדרך כלל הן החלטות שיש בהן קושי רגשי לבצע אותן.

בכל צעד שאנו עושים או לא עושים יש לנו רווח והפסד. בחינת הרווח וההפסד במצב הקיים לעומת הרווח והפסד בשינוי, בחינת האמונות המגבילות שלנו, הפחדים והשדונים שלנם מאפשר לנו להבין את הגורמים השונים המנהלים אותנו ולמצוא דרכי פתרון מתאימים.

הקושי במימוש ההחלטה גורם לנו תסכול רב ופוגע בדימוי העצמי שלנו ("אני לא עומד בהחלטות שלי", "אני לא מסוגל" וכד'). על מנת שנוכל להגשים את ההחלטות שלנו, רצוי לבחור כל פעם מספר קטן של החלטות, שהן ברות ביצוע עבורנו. לצורת הגדרת ההחלטה –המטרה ישנה חשיבות רבה על ביצועה. קל לנו ליישם החלטות המוגדרות בצורה ספציפית ובצורה חד-משמעית, מאשר החלטות כלליות. החלטה שאינה מגדירה לנו את הפעולה שאנו צריכים לבצע, הסיכוי שנבצע אותה קטן יותר מאשר החלטות ספציפיות המגדירות לנו מה צריך לעשות. החלטות ספציפיות ממקדות אותנו בפעולה שאנו צריכים לנקוט. במקום להחליט החלטה כללית כגון: אני אנהל את הזמן שלי בצורה טובה יותר, עדיף לקבוע החלטות ספציפיות שמתארות לנו את הפעולה, כגון: כאשר מתקבלת משימה חדשה אכניס אותה ישר לרשימת המשימות, אבדוק את רשימת המשימות כל ערב ואקצה זמן לביצוע המשימות, אבדוק את היומן כל בוקר וכד'.

רצוי שההחלטה תהיה מדידה ותחומה בזמן, במקום להחליט "אני ארד במשקל" נקבע "אני ארד 5 קילו בחודשיים". תגמול יכול לסייע לנו בהגשמת ההחלטה. למשל "אני אוותר על הקינוחים בארוחות באמצע שבוע במטרה להוריד 5 קילו בחודשיים הקרובים ואקנה לי בגד יפה". חיבור החלטות מאתגרות לפעולה מהנה יכול לעזור לנו בביצוע המשימה.

החלטה שהינה אישית ואינה תלויה באחר, קל לנו יותר לממש. כאשר ההחלטה תלויה באחר, דבר זה יכול לעכב אותנו בביצוע ההחלטה. עם זאת, כאשר אנחנו מצליחים לרתום את הסביבה, דבר זה יכול לסייע לנו במימוש ההחלטה.

ה"למה" מאוד חשוב להגברת המוטיבציה. כאשר אנחנו יודעים למה אנחנו רוצים דבר מה – קל לנו יותר לרתום את עצמנו. אנחנו יכולים לרתום את עצמנו בעזרת דיבור עצמי שמזכיר לנו למה לבצע את ההחלטה. בנוסף לכך אנו יכולים לדרבן את עצמנו בעזרת דיבור אישי ומנטרות ("אני יכולה לעשות זאת", "זה קטן עלי", "הצלחתי בעבר ואצליח לעשות זאת" וכד').

כאשר אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחלטה שלנו, חשוב מאוד לבדוק את הסיבות ואיך אפשר לשפר את ההתנהלות שלנו. עם זאת כדאי להיות סלחנים כלפי עצמנו. חשוב שהתנהלות שלנו לא תהיה "הכל או לא כלום". צריך לזכור שאי הצלחה היא נקודתית ובפעם הבא נוכל להצליח יותר.

טייפ נוסף שיכול לסייע במימוש החלטות הוא לבחור שתי החלטות קטנות בכל פעם. רק כאשר הגשמנו אותן ניקח על עצמנו החלטות נוספות. דבר זה מאפשר לנו להטמיע את ההחלטות ולהפוך אותם להרגל וההצלחה משפרת לנו את הדימוי העצמי שלנו.

מאמרים נוספים:

שלבים בקבלת החלטות

משמעת עצמית

טכניקות לניהול אנרגיה ומוטיבציה

איך לעורר מוטיבציה

 

"אדם בלי מטרה הוא כמו ספינה בלי הגה כיוון."

תומאס קרלייל
לאימון אישי - התקשרו 050-5797672